สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

             

                   

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

สับปะรด

Sap pa rot

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name 
                  


Ananas comosus (L.) Merr.                                            
                        


วงศ์

Family     

       

BROMELIACEAE                                                                                                                                                         


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

ขนุนทอง ยานัด ย่านนัด (ภาคใต้) บ่อนัด (เชียงใหม่) มะขะนัด มะนัด (ภาคเหนือ) สับปะรดลาย (กรุงเทพฯ) หมากนัด (ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ) Pineapple                                                                                      

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ล้มลุก ใบเดี่ยว เรียงสลับซ้อนกัน ดอกช่อเชิงลด ออกที่ปลายยอด ผลรวม รูปทรงกระบอก                                      

                                  

การกระจายพันธุ์

Distribution มีต้นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้ มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี และจัดว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจของบ้านเราด้วย แหล่งปลูกที่สำคัญ ๆ มักจะอยู่ใกล้ ๆ ทะเล เช่น ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี หรืออุตรดิตถ์ ลำปาง พิษณุโลก เป็นต้น

                           
             

                                      

ประโยชน์            

Utilization 

        

เหง้า ขับปัสสาวะ แก้นิ่ว ลำต้น ลดการอักเสบและบวม จากบาดแผลถูกกระแทก หรือการผ่าตัด ใบ แก้ปัสสาวะกระปริบกระปรอย เนื้อผล แก้ไอ ขับปัสสาวะ เป็นยาระบาย 

แหล่งข้อมูล

Reference            

 

                            

-  สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 49

-  สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 245

-  สมุนไพรไทย น. 296

-  สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (4) น. 606

-  สมุนไพรไทย ตอนที่ 3 น. 268

-  สารานุกรมสมุนไพร น. 435

-  สวนนานาพฤกษาสมุนไพร น. 64

-  พจนานุกรมสมุนไพร น. 775 

-  ผักพื้นบ้านภาคใต้ น. 220    


คิวอาร์โค้ด

QR Code
ขยายพันธุ์โดย  นำเอา จุก หน่อ และเกียงมาปักชำ                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  [Next]
view