สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 


                                                                                                                      

    

ชื่อ

Thai Name  

       

สั่งทำ

Sang tham

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     


Diospyros buxifolia (Blume) Hiern                                                   วงศ์

Family 

           

EBENACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                          

รีบู รีเภา (ภาคใต้)                                                                                                                                                                                                                                                                   

ลักษณะ 

Characteristics  

                         

ไม้ต้น แตกกิ่งเป็นชั้น ๆ ใบเดี่ยว เรียงสลับในระนาบเดียวกัน ดอกช่อ แยกเพศต่างต้น ออกที่ง่ามใบ ผลสด รูปกลมรี หรือคล้ายรูปกระสวย


การกระจายพันธุ์

Distribution          


พบขึ้นตามป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจากระดับทะเล 50-500 เมตร ในประเทศไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ ในต่างประเทศพบที่อินเดีย กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย                      

                                                                                


ประโยชน์             

Utilization   


      

เนื้อไม้ ใช้ก่อสร้าง และทำด้ามเครื่องมือเครื่องใช้ได้ทนทาน

แก่น แก้ท้องอืดและท้องเฟ้อ
แหล่งข้อมูล

Reference

                           

-  สมุนไพรไทย ตอนที่ 5 น. 609 

-  พรรณไม้ต้นของประเทศไทย น. 91

                                                                        


พิกัด

UTM

101º 30´ 29.48" E 13º 45´ 09.42" N

47P 0770756 m.E 1520871 m.N

47P 0771280 m.E 1520796 m.N


คิวอาร์โค้ด

QR Code

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  [Next]
view