สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดอุตรดิตถ์


                                              

                                                                                 

    

ชื่อ

Thai Name  

       

สัก

Sak
    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific  Name             

 

Tectona grandis L. f.                                                                              
วงศ์

Family 

           

LAMIACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name   

                            

สักทอง (ภาคกลาง) Teak                                                                

                                                                                                                                      

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ผลัดใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่งและง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว ผลสด รูปค่อนข้างกลม


การกระจายพันธุ์

Distribution 


พบทั่วไปตามป่าผลัดใบ ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือที่ความสูงจากระดับทะเล 500 เมตรลงมา ในต่างประเทศพบทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย เมียนมาร์ ลาว

                                          

                                     

ประโยชน์            

Utilization 

        

แก่น ขับปัสสาวะ แก้บวมน้ำ แก้ไข้ แก่นและใบ ขับลมในลำไส้ รักษาโรคเบาหวาน ปัสสาวะพิการ และไตพิการ

                        

เนื้อไม้ ทนทาน สวยงาม ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน ต่อเรือ รถ แกะสลัก เครื่องมือกสิกรรม ลักษณะเนื้อไม้สีเหลืองถึงสีน้ำตาลมักมีเส้นสีแก่แทรกเลื่อยไสกบตกแต่งชักเงาได้ง่ายและดีมาก แมลงไม่ชอบกัดแทะแหล่งข้อมูล

Reference     

                            

-  สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 221

-  สมุนไพรไทย น. 294 

-  สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (4) น. 589-592                                                                     

  
พิกัด

UTM

101º 30´ 22.6" E 13º 45´ 03.1" N

47P 0770762 m.E 1520848 m.N

47P 0770779 m.E 1520995 m.N

47P 0771023 m.E 1520858 m.N

47P 0771172 m.E 1520636 m.N

คิวอาร์โค้ด

QR Code
ขยายพันธุ์โดย  การติดตา การปักชำ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  [Next]
view