สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                         

                                                                  


                                                                                                                                                      

    

ชื่อ

Thai Name  

       

สะตอ

Sa to


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name 

   

Parkia speciosa Hassk.                                                                                


วงศ์

Family     

       

FABACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                            

กะตอ ตอข้าว ตอดาน (ภาคกลาง ภาคใต้)                                      

                                                                                                                                       

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ดอกช่อกระจุกแน่น สีขาวนวล ออกที่ปลายกิ่ง ผลเป็นฝักแบน เมล็ดเรียงตัวตามขวางของฝัก


การกระจายพันธุ์

Distribution

 

พบขึ้นตามป่าดงดิบ ในประเทศไทยพบทางตะวันออกและทางภาคใต้ของไทย ที่ความสูงจากระดับทะเลไม่เกิน 100 เมตร ในต่างประเทศพบที่อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว เวียดนาม และสิงคโปร์                                                                                                                

ประโยชน์            

Utilization

          

เมล็ด ขับปัสสาวะ ขับลมในลำไส้ แก้ปัสสาวะพิการ และไตพิการ          

                                       


แหล่งข้อมูล

Reference

 

                            

สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 178 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (4) น. 558-559 สารานุกรมสมุนไพร น. 428 ทรัพยากรพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ น. 127 ผักพื้นบ้านภาคใต้ น. 218-219 ผักพื้นบ้าน : ความหมายและภูมิปัญญาของสามัญชนไทย น. 235 ไม้อเนกประสงค์กินได้ น. 395   

 

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ดและการติดตา                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  [Next]
view