สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดอุทัยธานี


                             

                                  

                                                                                                

                                                                                                       

    

ชื่อ

Thai Name  

       

สะเดา

Sa dao


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name 

   

Azadirachta indica A. Juss.    

                           


วงศ์

Family         

   

MELIACEAE  

                                          


ชื่ออื่น ๆ

Other Name   

                            

กะเดา (ภาคใต้) สะเลียม (ภาคเหนือ) Siamese neem tree          

                                                                                                                                  

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ขอบใบหยัก ดอกช่อ กลีบดอกสีขาว ผลสด รูปรี


การกระจายพันธุ์

Distribution       

พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง ที่ที่ความสูงจากระดับทะเล 50-300 เมตร ในทุกภาคยกเว้นภาคใต้ ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม                                                                            

ประโยชน์            

Utilization             

 


        

ราก แก้ไข้ ทำให้อาเจียน เปลือก แก้ท้องเดิน แก้บิดมูกเลือด ก้านใบ แก้ไข้ ใบและเมล็ด ฆ่าแมลง ดอก บำรุงธาตุ ผล แก้ปัสสาวะพิการ แก้ริดสีดวง ถ่ายพยาธิ น้ำมันจากเมล็ด รักษามาลาเรียเรื้อรัง ซิฟิลิส โรคเรื้อน และโรคผิวหนังอื่น ๆ

                    

เนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน ยาง ให้สีเหลืองใช้ย้อมผ้า


แหล่งข้อมูล

Reference   

                            

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 60 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 98 สมุนไพรไทย น. 292 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (4) น. 520-557 สมุนไพรไทย ตอนที่ 7 น. 134-136

    

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  [Next]
view