สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                          

     

                                                                                                                                                             

    

ชื่อ

Thai Name  

       

สะแกแสง

Sa Kae Saeng

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name              


Cananga brandisiana (Pierre) I. M. Turner    

        

วงศ์

Family

             

ANNONACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                    

เก้าโป้ง งุ้นสะบันงา (เชียงใหม่) แกนแซง (อุตรดิตถ์) แคแสง (จันทบุรี) แตงแสง (ขอนแก่น ชัยภูมิ) เนา (ภาคเหนือ) เฝิง (เพชรบูรณ์) ราบ (สุราษฎ์ธานี) หำอาว หำฮอก (นครราชสีมา)       

                             

                                                  

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ผลัดใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ เมื่อขยี้มีกลิ่นเหม็นเขียว ดอกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก ดอกสีเหลืองอมเขียว ผลกลุ่ม เมื่อสุกสีดำ            


                       


 


การกระจายพันธุ์

Distribution

     

 

พบขึ้นตามป่าดิบแล้ง ป่าผลัดใบ และป่าเบญจพรรณแล้งและชื้นทั่วไป ที่ความสูงจากระดับทะเล 50-300 เมตร พบได้ในประเทศไทย เมียนมาร์ และอินโดจีน ออกดอกและติดผลช่วงเดือนเมษายน-สิงหาคม

                 
                                                                                

ประโยชน์            

Utilization
รากและแก่น แก้พิษไข้เซื่องซึม แก่น แก้โรคผิวหนังผื่นคัน กลาก เกลื้อน แก้น้ำเหลืองเสีย มวนรวมกับใบยาสูบ แก้ริดสีดวงจมูก ใบ รักษาบาดแผลเรื้อรัง ทั้ง 5 แก้พิษไข้

              

เนื้อไม้ สีเทา เสี้ยนตรง อ่อน เนื้อหยาบปานกลาง เลื่อยผ่าไสกบตบแต่งง่าย นิยมทำหีบ รองเท้าไม้ และแบบเทคอนกรีต

แหล่งข้อมูล

Reference 

                            

-  สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 52

-  สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (4) น. 517-518

-  สมุนไพรไทย ตอนที่ 1 น. 83 

  

พิกัด

UTM

101º 30´ 19.1" E 13º 44´ 57.7" N

47P 0771067 m.E 1521603 m.N


คิวอาร์โค้ด

QR Code


ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด จัดเป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ชอบดินร่วนซุยที่มีความชื้นปานกลาง แต่ก็สามารถอยู่ในที่แห้งแล้งได้                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  [Next]
view