สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                                                                   

                                                                                                                                     

    

ชื่อ

Thai Name  

       

สะแกนา

Sakae na


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     


Combretum quadrangulare Kurz                                                       


วงศ์

Family   

         

COMBRETACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name   

                            

แก (ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ) ขอนแข้ จองแข้ (แพร่) แพ่ง (ภาคเหนือ) สะแก (ภาคกลาง)                                                                                                                                                        

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ สีขาว ผลกลม มีปีก 4 ปีก

     


การกระจายพันธุ์

Distribution      


พบตามป่าละเมาะทั่วไปหรือริมธารน้ำชายป่า ที่ความสูงจากระดับทะเลระดับต่ำกว่า 250 เมตร ในต่างประเทศพบจากอินเดียถึงคาบสมุทรอินโดจีน

                                                                             

ประโยชน์            

Utilization   

      

ราก รักษากามโรค รักษาริดสีดวง ขับพยาธิ แก้อาเจียนเป็นเลือด แก้ตานซาง แก้ตานขโมย ลำต้น รักษาหนองใน แก้อาเจียนเป็นเลือด ใบ แก้ปวดเมื่อย รักษาบาดแผล แก้บิมูกเลือด เมล็ด แก้ตานซาง แก้ตานขโมย ขับพยาธิ 


แหล่งข้อมูล

Reference 

                            

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 90 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 167 สมุนไพรไทย น. 291 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (4) น. 515-517 สมุนไพรไทย ตอนที่ 4 น. 347-349 

  

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  [Next]
view