สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                            

                 

                                                                                                                                                  

    

ชื่อ

Thai Name  

       

สมุลแว้ง

Sa mun la waeng

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name        


Temmodaphne thailanddica Kosterm.                                                                          
วงศ์

Family

             

LAURACEAE
ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

Tem 's laurel    

                                                                 

         


                                                                                                                            

ลักษณะ 

Characteristics


                         

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เนื้อใบหนาคล้ายหนัง ใบรูปรี ด้านบนของใบมีเส้นแขนงใบออกจากจุดโคนใบเป็นร่องลึกเด่นชัด 3 เส้น ก้านใบค่อนข้างใหญ่ ช่อดอกออกที่ปลายยอด ดอกออกเป็นช่อใหญ่ แตกแขนงใกล้ยอด ผลมีเนื้อ อวบน้ำ รูปรีหรือค่อนข้างกลม

การกระจายพันธุ์

Distribution สมุลแว้งใช้เป็นพืชสมุนไพร พบครั้งแรกในไทยที่อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เมื่อ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2467 โดยหมอคาร์ ชาวไอริช ซึ่งชื่อสปีชีส์ตั้งเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย ส่วนชื่อสกุลตั้งเป็นเกียรติให้กับ ศ.ดร. เต็ม สมิตินันท์   

             

                                             


                 

ประโยชน์            

Utilization     

    

เปลือก แก้ลมวิงเวียน ลมที่ทำให้ใจสั่น แก้พิษหวัด แก้กำเดา แก้ธาตุพิการ ขับลมในลำไส้ แก่น แก้ธาตุพิการและแก้จุกเสียด 

          

แหล่งข้อมูล

Reference   

                            

https://th.wikipedia.org/wiki/สมุลแว้ง                                        

                           


    

  

คิวอาร์โค้ด

QR Code
ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  [Next]
view