สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                   

                                      

                            

                                                                                                                                                                                                                                    

    

ชื่อ

Thai Name  

       

สมอไทย

Samo thai


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name 

   

Terminalia chebula Retz. var. chebula                                                              

วงศ์

Family 

           

COMBRETACEAE                                                                                  


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

สมออัพยา (ภาคกลาง) ส้มมอ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  Myrabolan wood                                                                                                                                                                                                                                               

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ผลัดใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม มีต่อมที่ก้านใบ ดอกช่อ สีเหลืองอมเขียว ผลสด รูปรีหรือค่อนข้างกลม มีสัน 5 สัน


การกระจายพันธุ์

Distribution

 


พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรญแล้ง จนถึงที่ความสูงจากระดับทะเล 800 เมตร ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ยกเว้น ในภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ ในต่างประเทศพบที่อินเดียถึงนิวกินี

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization    

     

เปลือก ขับน้ำเหลือง ใบ เป็นยาระบาย แก้ร้อนใน แก้กระหายน้ำ  ผลอ่อน เป็นยาระบาย ผลแก่ เป็นยาระบายรู้เปิดรู้ปิด ฝาดสมาน แก้ไข้ ขับเสมหะ แก้บิด แก้ลมจุกเสียด


แหล่งข้อมูล

Reference

                            

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 200 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 125 สมุนไพรไทย น. 286 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (4) น. 469-477 สมุนไพรไทย ตอนที่ 4 น. 362-363 สมุนไพรอภัยภูเบศร สืบสานภูมิปัญญาไทย น. 84-85 พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม 1 น. 92-93                                                             

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด การตอน หรือการปักชำ                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  [Next]
view