สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                   

                                      

                            

                                                                                                                                                                                                                                    

ชื่อ

Thai Name  

       

สมอไทย

Sa mo thai
ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific  Name              

   

Terminalia chebula Retz. var. chebula                                                              

วงศ์

Family 

           

COMBRETACEAE                                                                                  

ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

สมออัพยา (ภาคกลาง) ส้มมอ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  Myrabolan wood                                                                                                                                                                                                                                              

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ผลัดใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม มีต่อมที่ก้านใบ ดอกช่อ สีเหลืองอมเขียว ผลสด รูปรีหรือค่อนข้างกลม มีสัน 5 สัน


การกระจายพันธุ์

Distribution

 


พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรญแล้ง จนถึงที่ความสูงจากระดับทะเล 800 เมตร ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ยกเว้น ในภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ ในต่างประเทศพบที่อินเดียถึงนิวกินี

                   

                                                             


ประโยชน์            

Utilization    

     

เปลือก ขับน้ำเหลือง ใบ เป็นยาระบาย แก้ร้อนใน แก้กระหายน้ำ  ผลอ่อน เป็นยาระบาย ผลแก่ เป็นยาระบายรู้เปิดรู้ปิด ฝาดสมาน แก้ไข้ ขับเสมหะ แก้บิด แก้ลมจุกเสียด


แหล่งข้อมูล

Reference

                            

-  สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 200

-  สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 125

-  สมุนไพรไทย น. 286

-  สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (4) น. 469-477

-  สมุนไพรไทย ตอนที่ 4 น. 362-363

-  สมุนไพรอภัยภูเบศร สืบสานภูมิปัญญาไทย น. 84-85 

-  พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม 1 น. 92-93

     


         

                                            

พิกัด

UTM

101º 30´ 24.4" E 13º 45´ 01.0" N

47P 0771077 m.E 1521546 m.Nคิวอาร์โค้ด

QR Code
ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด การตอน หรือการปักชำ                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  [Next]
view