สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                      

                               

                                            

                                                                                                                

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ส้มลิง

Som ling


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     


Guioa pleuropteris (Blume) Radlk.                      

       

    


วงศ์

Family       

     

SAPINDACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                            

แตดลิง (ตราด ภาคใต้) สีฟัน (ภาคใต้)                                                       

                                                                                                               
                      

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาล ใบเมื่อยังอ่อนที่ก้านใบจะมีปีก ใบแก่มีตุ่มที่ใบจำนวนมาก ดอกช่อ สีขาวอมชมพู ผลมีสามปีกแตกที่ปลาย สีแดง เนื้อในสีเหลืองถึงส้มการกระจายพันธุ์

Distribution 


พบขึ้นทั่วไปทั้งที่แห้งแล้ง และที่น้ำขังเป็นบางครั้ง ในที่ราบภูเขาป่าดิบ ออกดอกและติดผลระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization 

        

ราก ต้มน้ำดื่ม แก้ไข้ และรักษาโรคกระเพาะอาหาร เยื่อหุ้มเมล็ด รับประทานได้                                                                                        แหล่งข้อมูล

Reference                                  

Flora of Thailand Vol 7 Part 1 น. 205                                             

    

คิวอาร์โค้ด

QR Code
ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  [Next]
view