สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ส้มลม

Som lom
    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire

วงศ์

Family             

APOCYNACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

-                                                                                                   
                                  

ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้เถา น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ กลีบดอก สีชมพูหรือสีบานเย็น ออกที่ปลายกิ่ง ผลเป็นฝักคู่ เมล็ดมีขนสีขาว


การกระจายพันธุ์

Distribution 

             
                                                                   

ประโยชน์                

Utilization          

ราก ต้มน้ำดื่ม แก้กล้ามเนื้อท้องเกร็ง ต้มผสมกับสมุนไพรอื่นอีก 8 ชนิด เช่น ต้นกำแพงเจ็ดชั้น ต้นกำจาย ต้นหนามเล็บแมว ดื่มแก้ปวดเมื่อย

แหล่งข้อมูล

Reference                                  

-        สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 28

-        พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 3 น. 14-15

-        สมุนไพรไทย น. 284

-        พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม 1 น. 47

-        การศึกษาฯ พ่อใหญ่จารย์เคน ลาวงศ์ น. 137

-        ทรัพยากรพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ น. 123  

                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  [Next]
view