สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                                                  

                                                                                                                                                      

    

ชื่อ

Thai Name  

       

เล็บมือนาง

Lep mue nang    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name         


Combretum indica (L.) Defilipps                                            


วงศ์

Family 

           

COMBRETACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

จะมั่ง จ๊ามั่ง มะจีมั่ง ไท้หม่อง (ภาคเหนือ) สะมัง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) Drunken sailor, Rangoon creeper                                                                               


                                                                               

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้เถาเนื้อแข็ง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม กลีบดอกสีขาว แล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม มีกลิ่นหอม                                                         การกระจายพันธุ์

Distribution 


มีถิ่นกำเนิดในเอเชียเขตร้อน สามารถปลูกได้ทั่วไป ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน                                                      

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization

          

ราก ขับพยาธิในท้อง แก้พิษตานซาง ใบ รักษาแผลฝีหนอง แก้ปวดศีรษะ แก้ท้องอืด เมล็ด ขับพยาธิ แก้ตานขโมย เป็นยาถ่าย แก้ไข้ ทั้ง 5 แก้ไอ ขับพยาธิ และแก้ตานซาง
แหล่งข้อมูล

Reference 

 

                            

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 175 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 166 พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 2 น. 184-185 สมุนไพรไทย น. 271 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (4) น. 288-291 สมุนไพรไทย ตอนที่ 4 น. 352–353    
ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง หรือเอาเง้าไปปลูกก็ได้ แต่ต้องฝักให้ลึกประมาณ 4 นิ้ว เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ชอบแสงแดดแบบเต็มวัน ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง เจริญเติบโตได้ดีในดินปนทรายหรือดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ำดี เติบโตได้เร็ว                                                                                                                                                                                       


                                         

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  [Next]
view