สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดราชบุรี


                                     

    

                                            

โมกมันเป็นไม้อเนกประโยชน์ที่กรมป่าไม้ได้รณรงค์ให้ปลูกกันอย่างแพร่หลาย  ทั้งในสถานที่ราชการ และที่ดินของประชาชนทั่วไป เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

                                                                

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

โมกมัน

Mok man

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name   

   

Wrightia religiosa (Teijsm. & Binn.) Benth. ex Kurz                  

วงศ์

Family 

           

APOCYNACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name   

                            

โมกซ้อน (ภาคกลาง) หลักป่า (ระยอง)  

                                

                                                                                                                                         

ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้ต้น สูงถึง 20 เมตร ผลัดใบ เปลือกต้นสีขาวนวล เทาอ่อน หรือน้ำตาลเทา ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี กว้าง 2–6 เซนติเมตร ยาว 3–14 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อสั้น ๆ ตามปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม กลีบดอกสีขาวถึงขาวอมส้ม ผลเป็นฝัก ยาว 9–30 เซนติเมตร เมื่อแก่จะแตกตามรอยประสานตามแนวยาว ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก ปลายเมล็ดเป็นกระจุกพู่ขน

การกระจายพันธุ์

Distribution        


พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณชื้นและป่าดิบแล้ง ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ในต่างประเทศพบที่อินเดีย ศรีลังกา อัสสัม เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และจีน
                   

                                                             

ประโยชน์            

Utilization 


 

      

ราก รักษาโรคผิวหนัง เรื้อน และคุดทะราด

เนื้อไม้ มีสีขาวนวล เนื้อละเอียด ไสตกแต่ง แกะสลัก หรือกลึงได้ง่าย นิยมนำมาประดิษฐ์เป็นแจกัน พายตักขนม ตัวหมากรุก เครื่องดนตรี  เครื่องเรือน พานท้าย และรางปืน

ประโยชน์ทางสมุนไพร  เปลือกต้น ใช้รักษาโรคไต ทำให้เจริญอาหาร รักษาธาตุให้ปกติ ทำให้ประจำเดือนสตรีปกติ แก้พิษสัตว์กัดต่อย ฆ่าเชื้อรำมะนาด ดอก เป็นยาระบายแหล่งข้อมูล

Reference         

                            

-  พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 1 น. 206-207

-  สมุนไพรไทย น. 247

- สมุนไพรไทย ตอนที่ 2 น. 142-143 

- สารานุกรมสมุนไพร น. 375 

    

พิกัด

UTM

101º 30´ 24.3" E 13º 45´ 02.2" N

47P 0770577 m.E 1521753 m.N

47P 0770589 m.E 1521793 m.N

47P 0770598 m.E 1521708 m.N

47P 0770835 m.E 1521307 m.N


ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง การติดตา หรือการเสียบยอด           

                                                                                                                                                                                                                     

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  [Next]
view