สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

ราชินีแห่งผักพื้นบ้านภาคใต้

                                                                                         

 

                                                                   

                                                                                                                                                                    

    

ชื่อ

Thai Name  

       

เมียง

Miang

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name        

     

Gnetum gnemon L. var. tenerum Markgr.                                    

วงศ์

Family 

           

GNETACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

เขลียง เรียนแก่(นครศรีธรรมราช) ผักกะเหรี่ยงอ (ชุมพร) ผักเมี่ยง (พังงา) ผักเหลียง (ทั่วไป)                                                                                                                                                                                                         

                       

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้นขนาดเล็ก ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ กลีบดอกสีขาว ผลสุกสีแดง                                                                                                    
       การกระจายพันธุ์

Distribution      เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทางตะวันตกของหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก แพร่กระจายจากรัฐอัสสัมผ่านอินโดนีเซีย มาเลเซียไปจนถึงฟิลิปปินส์และฟีจี ในประเทศไทยพบทางภาคใต้ เช่น พบในจังหวัดพังงา ภูเก็ต ออกดอกในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ติดเมล็ดช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน  

                                                                        

ประโยชน์            

Utilization

          

ใบ ช่วยลอกฝ้า ทำให้สดชื่น แก้กระหายน้ำแหล่งข้อมูล

Reference 

                            

พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน น. 167

   

พิกัด

UTM

101º 30´ 25.83" E 13º 45´ 02.49" N

47P 0771116 m.E 1521572 m.Nคิวอาร ์โค้ด

QR Code


ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง และการใช้ต้นจากรากแขนง                                                                                                                                                                                                                                  

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  [Next]
view