สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                              

                                

 

                                                                                                                                                                           

    

ชื่อ

Thai Name  

       

มะกา

Ma ka

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

 

Bridelia ovata Decne.
วงศ์

Family

             

PHYLLANTHACEAE

                                                                    


ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                             

กอง (ภาคเหนือ) ก้องแกบ (เชียงใหม่) ขี้เหล้ามาดกา (ขอนแก่น) ซำซำ (เลย) มัดกา มาเดา (หนองคาย) ส่าเหล้า ศิวาลา (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน
                                                                                                          

                                                           

ลักษณะ 

Characteristics 

                         

ไม้ต้น สูง 5-10 เมตร กิ่งอ่อนซิกแซ็ก เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาล ต้นแก่จะแตกเป็นสะเก็ดยาว ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี ปลายใบมน โคนใบมน ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่น ดอกช่อ ออกเป็นกระจุกที่ง่ามใบหรือตามกิ่ง สีเหลือง ผล กลม ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีม่วงดำ เมล็ดเล็ก รูปไข่                                                                     


การกระจายพันธุ์

Distribution 


พบขึ้นตามป่าโปร่ง ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค


                                                                                 

ประโยชน์           

Utilization 

        

เปลือก แก้กระษัย สมานลำไส้ แก่น เป็นยาระบาย แก้กระษัย แก้ไตพิการ ฟอกโลหิต และขับเสมหะ ใบ ขับเสมหะและโลหิต  แก้พิษตานซาง แก้พิษไข้ ขับลมในลำไส้  เป็นยาระบายอย่างอ่อน


ในทางสมุนไพร : ใบ มีรสขม ชื่น ใช้ต้มน้ำดื่มเพื่อเป็นยาถ่ายเสมหะและโลหิต ถ่ายพิษตานซาง ถ่ายพิษไข้ ชักลมเบื้องสูงลงสู่เบื้องต่ำ แต่ต้องนำใบสดมาปิ้งไฟก่อนใช้ เพื่อไม่ให้มีอาการไซ้ท้อง

เปลือกต้น มีรสขมฝาด ใช้แก้กระษัย เป็นยาสมานลำไส้

แก่น มีรสขม ใช้เพื่อแก้กระษัย ไตพิการ เป็นยาฟอกโลหิต ใช้ระบายอุจจาระธาตุ ขับเสมหะ

แหล่งข้อมูล

Reference

                             

-   สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 66

-   สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 115

-   พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 1  น. 44-45

-   สมุนไพรไทย น. 213 

-   สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 478-480
    

พิกัด

UTM

101º 30´ 27.6" E 13º 45´ 01.3" N

47P 0771075 m.E 1521044 m.N

47P 0771173 m.E 1521496 m.N

คิวอาร์โค้ด

QR Code

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง และการปักชำกิ่ง เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนระบายน้ำได้ดี ชอบความชื้นมาก และมีแสงแดดแบบเต็มวัน                                                                                                                                                                                                                                  

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  [Next]
view