สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                   

                                  


                                                                                                                                                                                                 

    

ชื่อ

Thai Name  

       

มังคุด

Mang khut

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name   

 

Garcinia mangostana L.                                      

วงศ์

Family 

           

CLUSIACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                            

Mangosteen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น น้ำยางสีเหลือง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกสีเหลือง ขอบกลีบสีชมพู ผลสุกสีม่วง                                                                                         การกระจายพันธุ์

Distribution            มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบปลูกมากในประเทศไทย มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตมังคุดมากที่สุดในโลก รองลงมา คือ ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย โดยแหล่งปลูกมังคุดที่สำคัญของไทยจะอยู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออก

                                                               
                 

ประโยชน์            

Utilization 


        

น้ำต้มจากเปลือกต้นและใบ ฝาดสมาน รักษาแผลในปาก ลดไข้ ยางจากต้น เป็นยาระบาย ใบและดอก แก้บิดมูกเลือด เปลือกผล ฝาดสมาน แก้ท้องเสีย รักษาแผลพุพองเน่าเปื่อย รักษาแผลในปาก แก้ผดผื่นคัน แหล่งข้อมูล

Reference                                  

-  สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 114

-  สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 740-745 

-  สมุนไพรไทย ตอนที่ 6 น. 65-66

    

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด การเสียบยอด และการทาบกิ่ง                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  [Next]
view