สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                   

                                  


                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

มังคุด

Mang khut

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name   


Garcinia mangostana L.                                      

วงศ์

Family 

           

CLUSIACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                            

Mangosteen                                                                                                                                                

                                                             

ลักษณะ 

Characteristics  

                           

ไม้ต้น สูง 10-12 เมตร ทุกส่วนมีน้ำยางสีเหลืองน้ำ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่หรือรูปวงรีแกมขอบขนาน เนื้อใบหนาและค่อนข้างเหนียวคล้ายหนัง หลังใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ท้องใบสีอ่อนกว่า ดอกเดี่ยวหรือเป็นคู่ ออกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง สมบูรณ์เพศหรือแยกเพศ ดอกสีเหลือง ขอบกลีบสีชมพู ผลสุกสีม่วง เมล็ด ไม่สามารถใช้รับประทานได้

                                                                               

การกระจายพันธุ์

Distribution            มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบปลูกมากในประเทศไทย มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตมังคุดมากที่สุดในโลก รองลงมา คือ ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย โดยแหล่งปลูกมังคุดที่สำคัญของไทยจะอยู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออก

                                                                                

ประโยชน์            

Utilization 


        

น้ำต้มจากเปลือกต้นและใบ ฝาดสมาน รักษาแผลในปาก ลดไข้ ยางจากต้น เป็นยาระบาย ใบและดอก แก้บิดมูกเลือด เปลือกผล ฝาดสมาน แก้ท้องเสีย รักษาแผลพุพองเน่าเปื่อย รักษาแผลในปาก แก้ผดผื่นคัน 


ส่วนที่ให้สี : เปลือกผลให้สีม่วงแดง

แหล่งข้อมูล

Reference           คิวอาร์โค้ด

QR Code


                      

-  สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 114

-  สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 740-745 

-  สมุนไพรไทย ตอนที่ 6 น. 65-66

    ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด การเสียบยอด และการทาบกิ่ง                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  [Next]
view