สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                         

 

                                                                   

                                                                                                                                                                       

    

ชื่อ

Thai Name  

       

มะแฟน

Ma faen
    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

     

Protium serratum Engl.                                                                                


วงศ์

Family

             

BURSERACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

กระโปกหมา กะตีบ  (ประจวบคีรีขันธ์) ค้อลิง (ชัยภูมิ) ปี (ภาคเหนือ) ส้มแป้น (นครราชสีมา) อีแทน (ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)                                           

                   
                                                                       

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ มี 5-11 ใบย่อย เรียงเวียน ดอกช่อ สีเหลืองหรือขาว ออกที่ง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง ผลสด รูปกลม  เมื่อสุกสีน้ำตาลดำ


การกระจายพันธุ์

Distribution     


พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณบริเวณเขาหินปูน ป่าดิบแล้งใกล้ลำธาร ที่ความสูงจากระดับทะเลประมาณ 100-1,000 เมตร ในต่างประเทศพบที่อินเดีย เมียนมาร์ และภูมิภาคอินโดจีน  

     


                                                                                        

                                         

ประโยชน์            Utilization 

        

ราก แก้ไข้ ถอนพิษไข้กลับไข้ซ้ำ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้พิษตานซาง ถอนพิษผิดสำแดง ผล รักษาแผลในปาก                                          


แหล่งข้อมูล

Reference

                            

- สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 643

- สมุนไพรไทย ตอนที่ 3 น. 278

- ต้นไม้เมืองเหนือ น. 119

- สารานุกรมสมุนไพร 360

- พจนานุกรมสมุนไพร น. 625 

- ไม้อเนกประสงค์กินได้ น. 303

 


  


พิกัด

UTM

47P 0771108 m.E 1521569 m.N


คิวอาร์โค้ด

QR Code

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ที่ทนต่อความร้อนได้ดี                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  [Next]
view