สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดอ่างทอง


                                   

                                                                   

                                                                                                                                                                  

    

ชื่อ

Thai Name  

       

มะพลับ

Ma phap

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name      

     

Diospyros areolata King & Gamble                                                           
วงศ์

Family   

         

EBENACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                           

-

                                                                                                                                     

ลักษณะ 

Characteristics

                    

ไม้ต้น เปลือกสีเทาปนดำ ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอก สีขาวแกมเหลือง ผลสุกสีเหลืองส้ม                        

การกระจายพันธุ์

Distribution 


พบตามป่าดงดิบ ชอบขึ้นบริเวณแหล่งน้ำทั่ว ๆ ไป ที่ความสูงจากระดับทะเล  50-400 เมตร ในต่างประเทศพบที่อินเดีย และในชวาเกาะเซลีเบส                                                                           

                           


                                                     

ประโยชน์            

Utilization

ราก แก้ลงท้อง แก้ฝี แก้บวม ขับพยาธิ แก้ตกโลหิต เปลือกและเนื้อไม้ ช่วยเจริญอาหาร แก้ท้องเสีย ขับผายลม แก้กามตายด้าน บำรุงกำหนัด ผล แก้ฝี แก้บวม ขับพยาธิ แก้ตกโลหิต สมานแผล และแก้ท้องเสีย 
                                              

แหล่งข้อมูล

Reference

                           

- พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 1 น. 84 - 85

- สมุนไพรไทย น. 228

- สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 638-639 

- สมุนไพรไทย ตอนที่ 5 น. 607-608   
    

พิกัด

UTM

101º 30´ 29.25" E 13º 45´ 09.81" N

47P 0770843 m.E 1520874 m.N

47P 0770889 m.E 1521082 m.N

47P 0771132 m.E 1521520 m.N

47P 0772089 m.E 1521235 m.N

คิวอาร์โค้ด

QR Codeขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  [Next]
view