สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                      

                                              

                                                                                                                            

    

ชื่อ

Thai Name  

       

มะปริง

Ma pring

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific  Name      

     

Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn.                                                  

วงศ์

Family

             

ANACARDIACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

มะผาง (ภาคเหนือ) มะยง (ภาคกลาง) Marian  fruit tree, Plum mango                                                                                                                                                                                                                                                       

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ สีเหลือง ผลรูปรี เมื่อสุกสีส้มแกมเหลือง                                                                                  
                                                  


การกระจายพันธุ์

Distribution 


พบในป่าดิบ ในประเทศไทยพบทางภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคกลาง ที่ความสูงจากระดับทะเลไม่เกิน 700 เมตร                                              

                                                           

ประโยชน์            

Utilization 

        

ราก แก้ไข้ แก้กำเดา แก้ร้อนในกระหายน้ำ ถอนพิษผิดสำแดง เปลือก แก้ไข้ แก้พิษร้อน ขับเสมหะ  ผล ขับเสมหะ แก้น้ำลายเหนียว ฟอกโลหิต แก้ระดูเสีย และแก้เลือดออกตามไรฟัน

แหล่งข้อมูล

Reference

                            

สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 598-599


พิกัด

UTM

101º 30´ 24.72" E  13º 45´ 03.64" N

คิวอาร์โค้ด

QR Code
ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  [Next]
view