สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสิงห์บุรี


                               

 

                          

                 

    

ชื่อ

Thai Name

         

มะกล่ำต้น

Ma klam ton

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

     

Adenanthera pavonina L.                                                                                   

วงศ์

Family

             

FABACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

มะกล่ำตาช้าง (ทั่วไป) มะแดง มะหัวแดง มะโหกแดง

(ภาคเหนือ) Coralwood tree, Red sandalwood tree, Sandalwood tree, Bead tree                                                                                                               
                       

ลักษณะ 

Characteristics

        

ไม้ต้น ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ดอกสีเหลือง ผลแก่แตก เมล็ดสีแดง

การกระจายพันธุ์

Distribution


พบขึ้นตามชายป่าดิบชื้น ที่ความสูงจากระดับทะเลไม่เกิน 100 เมตร ในประเทศไทยพบทางภาคใต้ ออกดอก มีนาคม-พฤษภาคม ฝักแก่ มิถุนายน-กรกฎาคม                                     


             


                                                                                    

ประโยชน์            

Utilization


 


ราก ขับเสมหะ แก้เสียงแหบแห้ง สะอึก อาเจียน ถอนพิษฝี เนื้อไม้ รักษาหืดไอ แก้ปวดศีรษะ แก้อาเจียน ใบ แก้ปวดข้อ แก้บิด แก้ท้องเสีย สมานแผล เมล็ด แก้จุกเสียด แก้หนองใน รักษาบาดแผล

                

เนื้อไม้แข็งและหนัก ไสกบตบแต่งค่อนข้างยาก ใช้ในการก่อสร้าง ทำเครื่องเรือนต่าง ๆ


แหล่งข้อมูล

Reference                                       

-   พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์     น. 147

-   สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 36

-   สมุนไพรไทย น. 210 

-   สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 442 - 443

    

พิกัด

UTM

101º 30´ 19.0" E 13º 44´ 57.3" N

47P 0770803 m.E 1520869 m.N

47P 0770882 m.E 1521079 m.N

47P 0771088 m.E 1521061 m.N

47P 0771275 m.E 1521646 m.N


คิวอาร์โค้ด

QR Code

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  [Next]
view