สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                      

                                                                   

                                                                                                                              

    

ชื่อ

Thai Name  

       

มะเดื่อปล้อง

Ma duea plong


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name
 

 

Ficus hispida L. f.                                                                    

วงศ์

Family

             

MORACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                           

เดื่อปล้อง (นครศรีธรรมราชภาคเหนือ สระบุรี) เดื่อป่อง (กรุงเทพฯ) เดื่อสาย (เชียงใหม่)                                                                                                                                                                                      

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น น้ำยางสีขาว กิ่งมีข้อชัดเจน ภายในกลวง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ ออกที่ง่ามใบ กิ่งขนาดใหญ่หรือตามลำต้น ผลแบบมะเดื่อ เมื่อสุกสีเหลือง การกระจายพันธุ์

Distribution 


พบขึ้นตามป่าโปร่ง ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าละเมาะ พื้นราบ ที่ว่างเปล่าทั่วไป และริมลำธาร ในต่างประเทศพบที่อินเดีย เนปาล จีนตอนใต้ เมียนมาร์ ภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

               


                                                          

ประโยชน์            

Utilization

        

ราก รักษาพิษในกระดูก แก้เม็ดฝี รากและลำต้น ต้มน้ำดื่มแก้หวัดและกระตุ้นการหลั่งน้ำนม เปลือก รักษาเม็ดฝี พิษในกระดูก ใบ ต้มน้ำดื่ม รักษาอาการม้ามโต มีไข้หรือหนาวสั่น ปัสสาวะเป็นเลือดหรือเหลืองจัดแหล่งข้อมูล

Reference 

                            

-  สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา น. 112

-  สมุนไพรไทย น. 220 

-  สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 558-559                                           

    

พิกัด

UTM

101º 30´ 26.1" E 13º 45´ 00.5" Nคิวอาร์โค้ด

QR Code


ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ดและการปักชำ เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด ชอบดินร่วนอุดมสมบูรณ์ ระบายน้ำได้ดี ชอบความชุ่มชื้น                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  [Next]
view