สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                               

 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

มะคังแดง

Ma khang daeng
    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng.

วงศ์

Family             

RUBIACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

จงก่าขาว (กาญจนบุรี) จิ้งก่าขาว ชันยอด (ราชบุรี) ตุมกาแดง (ภาคกลาง) มะคัง (เชียงใหม่) มะคังป่า (ภาคกลาง ภาคเหนือ) มุยแดง ลุมปุกแดง (นครราชสีมา)                                                                                                                                      

ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้ต้น ลำต้นและกิ่งก้านสีน้ำตาลแดง มีหนามยาว        ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ กลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว ออกที่ง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง ผลสด รูปกระสวย


การกระจายพันธุ์

Distribution 

                                                                                

ประโยชน์                

Utilization          

ราก เป็นยาถ่าย ลำต้น แก้เลือดลมเดินไม่สะดวก แก้ไตพิการ แก้ปวดท้อง เปลือก ห้ามเลือด เนื้อไม้ แก้พิษโลหิตและน้ำเหลือง
แหล่งข้อมูล

Reference                                  

-        สยามไภสัชยพฤกษ์ น. 125

-        สมุนไพรไทย น. 217

-        สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 540   
                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  [Next]
view