สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสุพรรณบุรี


                              

                            

                                                                                                                                                                       

    

ชื่อ

Thai Name  

       

มะเกลือ

Makluea
    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name                    

 

Diospyros mollis Griff.                                    


วงศ์

Family 

           

EBENACEAE                                                                                     

ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                            

Ebony tree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น เปลือกสีดำ ใบเดี่ยว เรียงสลับ ผลกลม เมื่อแก่มีสีดำ                

               
การกระจายพันธุ์

Distribution       


 

พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง หรือเขาหินปูน ที่ความสูงจากระดับทะเล 5-500 เมตร ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ยกเว้น ภาคใต้ตอนล่าง ในต่างประเทศพบที่เมียนมาร์และภูมิภาคอินโดจีน ออกดอกเดือนมกราคม-กันยายน ออกมากเดือนกันยายน ติดผลเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม

         


                                                                       

ประโยชน์            

Utilization          

 

        

ราก แก้อาเจียน เป็นลมหน้ามืด  แก้กระษัย รักษาริดสีดวงทวาร ยาระบาย เปลือก ใช้ผสมเครื่องดื่มกันบูด แก้กระษัย ขับพยาธิ แก้พิษตานซาง ผล ขับพยาธิ แก้ตานซาง แก้กระษัย เมล็ด ขับพยาธิ     เนื้อไม้ แข็งแรงทนทานมาก ใช้ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้อย่างดี เครื่องดนตรี ผลให้สีดำสำหรับย้อมผ้า ย้อมไหม 

แหล่งข้อมูล

Reference

                            

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 102 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 163 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 489-492 สมุนไพรไทย ตอนที่ 5 น. 621-622

    
พิกัด

UTM

101º 30´ 26.3" E 13º 44´ 59.5" N

101º 30´ 29.47" E 13º 45´ 09.89" N

47P 0770885 m.E 1521075 m.N

47P 0771001 m.E 1520435 m.N

47P 0771065 m.E 1520294 m.N
ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด

วิธีปฏิบัติต่อเมล็ดและการเพาะเมล็ด ตัด-ทำแผลที่ปลายเมล็ด ก่อนนำไปเพาะ

ข้อสังเกตและผลการทดลอง  
1. เมล็ดงอกใช้เวลาประมาณ 15 วัน
2. ภายในระยะเวลา ประมาณ 6 เดือน ต้นกล้าจะมีความสูงประมาณ 30 ซม. สามารถย้ายปลูกได้

                                                                                                                                                                                                                                

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  [Next]
view