สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                                                

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

พิลังกาสา

Phi lang ka sa

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name                                                

Ardisia elliptica Thunb.

วงศ์

Family

             

PRIMULACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name

       

ทุลังกาสา รามใหญ่ (ชุมพร) ลังพิสา (ตราด)                                  

                                                                                                                                      

ลักษณะ 

Characteristics

     

ไม้พุ่ม ใบเดี่ยว รูปรี เรียงเวียนรอบกิ่ง ดอกช่อ สีชมพู ผลสุกสีม่วงดำการกระจายพันธุ์

Distribution

 

พบในป่าผลัดใบและป่าดิบในที่สูง ในต่างประเทศพบในเวียดนาม จีนตอนใต้และเมียร์มา                                                                     

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization


 

ราก แก้ท้องเสีย แก้พิษงู รักษากามโรค และหนองใน ลำต้น รักษาโรคเรื้อน เปลือก แก้ไข้ แก้ท้องเสีย ใบ รักษาโรคตับพิการ แก้ท้องเสีย แก้ไอ ดอก ฆ่าเชื้อโรค ผล แก้ไข้ แก้ท้องเสีย แก้ตานซาง

ยอดอ่อนรับประทานได้กินกับลาบ มีรสฝาดเล็กน้อย ปลูกเป็นไม้ประดับ


แหล่งข้อมูล

Reference          

         

-  พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ น. 138

-  สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 318 - 319

  

    
พิกัด

UTM

47P 0771399 m.E 1520872 m.Nคิวอาร์โค้ด

QR Code

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด ปลูกได้ทั้งร่มรำไร และแดดจัด                                                                                                                                                                                                                                

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  [Next]
view