สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพัทลุง

             

                                              

                                         

                                        

                          

                                                                

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

พะยอม

Pha yom


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

     

Shorea roxburghii G. Don         


                                                                          

วงศ์

Family 

           

DIPTEROCARPACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name                   

กะยอม (เชียงใหม่) แคน (เลย) ขะยอมดง พะยอมดง (ภาคเหนือ) พะยอมทอง (ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี) ยางหยวก (น่าน) สุกรม (กรุงเทพฯ)                                                                                                                                                   

ลักษณะ 

Characteristics  

                           

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ผลรูปกระสวย มีปีกยาว 3 ปีก ปีกสั้น 2 ปีก                              


การกระจายพันธุ์

Distribution 


พบขึ้นตามป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจากระดับทะเล 60-1,200 เมตร ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ในต่างประเทศพบที่อินเดีย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization

เนื้อไม้ สีน้ำตาลแกมเหลืองถึงสีน้ำตาล ค่อนข้างแข็งแรง เหนียว ใช้ทำสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ได้ดี เช่น เสา ขื่อ รอด ตง คาน เรือขุดต่อเรือ เครื่องมือการเกษตร เกวียน ตัวถังรถ กระเบื้องไม้ เปลือก ให้น้ำฝาด ใช้ฟอกหนัง ชัน ใช้ผสมน้ำมันทาไม้ยาเรือ


เปลือก ฝาดสมาน แก้ท้องเดิน แก้ลำไส้อักเสบ เป็นสารกันบูด ดอก เข้ายาหอม บำรุงหัวใจ และลดไข้                                                            

แหล่งข้อมูล

Reference 

                           

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 188 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 91 พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม 1 น. 114-115 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 248-249 สมุนไพรไทย ตอนที่ 5 น. 604 สารานุกรมสมุนไพร น. 318

    

พิกัด

UTM

101º 30´ 16.0" E 13º 45´ 09.4" N

47P 0770785 m.E 1520870 m.N

47P 0770804 m.E 1520867 m.N

47P 0770822 m.E 1520867 m.N

47P 0770920 m.E 1521160 m.Nขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  [Next]
view