สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                               

                      


 

                                  

    

ชื่อ

Thai Name  

       

พริกป่า

Phrik pa


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

 

Tabernaemontana pauciflora Blume                                                    


วงศ์

Family 

           

APOCYNACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

พริกกา พริกป่านก (ชลบุรี)                                                       

                                                                                                                             

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้พุ่มขนาดเล็ก น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกสีขาว ผลเป็นฝักคู่  เมื่อแก่แตกตามยาว                                                           


การกระจายพันธุ์

Distribution 


                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization

          

ราก แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้ลมวิงเวียน แก้คลื่นเหียนอาเจียน และแก้อ่อนเพลีย                                        


แหล่งข้อมูล

Reference   

                            

สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 273  

                        

    

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  [Next]
view