สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                     

   

                                          


                             


    

ชื่อ

Thai Name  

       

ไผ่เหลือง

Phai lueang

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     


Bambusa vulgaris “Vittata”                                                                                  


วงศ์

Family     

       

POACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                  

จันคำ ไผ่จีน ไผ่หลวง (กรุงเทพฯ) ไร่ใหญ่ (เลย)          

                                                                                                                                                                      

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ล้มลุกเนื้อแข็ง อายุหลายปี ลำต้นสีเหลืองหรือเหลืองแกมเขียว ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อขนาดใหญ่ ่ใหญ่ (เลย) 

การกระจายพันธุ์

Distribution 


ตามขึ้นตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบชื้น มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

                                                                                

ประโยชน์            

Utilization   

      

ราก ขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ ขับโลหิตระดู แก้หนองใน ตา แก้สตรีตกเลือดไม่หยุด                                            

แหล่งข้อมูล

Reference     

                            

-  สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 142-143 

-  การศึกษาฯ พ่อใหญ่จารย์เคน ลาวงศ์  น. 102                                                                                                                  

พิกัด

UTM

47P 0770991 m.E 1521600 m.N

47P 0771083 m.E 1521597 m.N

ขยายพันธุ์โดย  การแยกหน่อและการปักชำต้น                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
view