สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ผ่าเสี้ยน

Pha Sian

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Vitex canescens Kurz

วงศ์

Family             

LAMIACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

ขี้เห็น, แปะ ,ไผ่เสี้ยน, มะกระ, กานนหลัว, สมอตีนเป็ด, สะคางต้น, กำจัง, ข้องแลง, คำปอน                                                                                                             

                         

ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้ต้น ใบประกอบแบบนิ้วมือ มี 3-5 ใบย่อย เรียงข้ามสลับตั้งฉาก ออกที่ปลสยกิ่ง สีนวลหรือเหลือง ผลสด รูปทรงกลม เมื่อสุกสีม่วงดำ

การกระจายพันธุ์

Distribution 

                  

                                                             

ประโยชน์                

Utilization          

เนื้อไม้ รักษาโรคติดเชื้อ

แหล่งข้อมูล

Reference                                  

-  พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม 1 น.153
-  พืชสมุนไพรในประเทศ 2

    

                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  [Next]
view