สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                                                                  

                                                                                                                                                              

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ผักหวานบ้าน

Phak wan ban


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name    

 

Sauropus androgynus (L.) Merr.                 


วงศ์

Family       

     

PHYLLANTHACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name   

                            

ก้านตง จ๊าผักหวาน (ภาคเหนือ) ผักหวาน (ทั่วไป) ผักหวานใต้ใบ (สตูล) มะยมป่า (ประจวบคีรีขันธ์) Sweet leaf bush                                                                                     

                                                 

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้พุ่ม กิ่งอ่อนหักงอไปมาเล็กน้อย  ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อ ออกที่ง่ามใบ ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น กลีบเลี้ยงสีเหลืองหรือแดงเข้ม ผลกลมแป้น สีขาวอมชมพู


การกระจายพันธุ์

Distribution 


       

                                                                         

ประโยชน์            

Utilization   

      

ราก แก้ไข้ ถอนพิษไข้กลับ ไข้ซ้ำ  ถอนพิษผิดสำแดง และแก้คางทูม ลำต้นและใบ แก้ตาอักเสบ แผลในจมูก ใบ พอกแผล ฝี แก้กำเดา ดอก ขับโลหิตแหล่งข้อมูล

Reference                                             

- สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา น. 191

- พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 2  น. 190-191

- สมุนไพรไทย น. 182

- สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3) น. 134-135

- สมุนไพรไทย ตอนที่ 5 น. 717-718

    

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ดและการปักชำ                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  [Next]
view