สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                            

                                                                         

                                                                                                                                    

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ประยงค์

Pra yong


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name      

     

Aglaia odorata Lour.                                                                                                                   

วงศ์

Family 

           

MELIACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                         

ขะยง ขะยม พะยงค์ ยม (ภาคเหนือ) ประยงค์ใบใหญ่ (ภาคกลาง) หอมไกล ภาคใต้)                                                                                                                           

                                 


                     

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นขนาดเล็ก ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ดอกช่อ สีเหลือง มีกลิ่นหอมแรง ผลสด เมื่อสุกสีแดง                                       


การกระจายพันธุ์

Distribution

     

มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ                                                                                     

       

     


                                                                           

ประโยชน์           

Utilization   

      

ราก ถอนพิษเบื่อเมา ทำให้อาเจียน ใบ ช่วยเจริญอาหาร รักษาแผลฝีมีหนอง แก้ไข้ ดอก แก้แน่นหน้าอก แก้ไอ ช่วยเร่งการคลอด แก้อาการเมาค้าง แก้วิงเวียนศีรษะ


แหล่งข้อมูล

Reference 

                            

-  สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 39

-  สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 65

-  สมุนไพรไทย น. 169

-  สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (2) น. 559-562 

-  สมุนไพรไทย ตอนที่ 7 น. 130-131 


พิกัด

UTM

47P 0771167 m.E 1521552 m.N  

47P 0772247 m.E 1521158 m.N


คิวอาร์โค้ด

QR Codeขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง ขึ้นได้ดีในทุกสภาพดินฟ้าอากาศ ทนความแห้งแล้งได้ดีมาก ควรปลูกในพื้นที่ที่มีแสงแดดตลอดทั้งวัน เพราะจะช่วยทำให้มีทรงพุ่มสวยงาม                                                                                                                                                                                                                                

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  [Next]
view