สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดชลบุรี


                     

                              

 

                  

                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name

      

ประดู่

Pra du

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name                    

     

Pterocarpus macrocarpus Kurz                                                              วงศ์

Family

             

FABACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name

      

ฉะนอง (เชียงใหม่) ดู่ ดู่ป่า (ภาคเหนือ) ประดู่ป่า (ภาคกลาง) ประดู่เสน (ราชบุรี สระบุรี)

                                                   


     

                                                                             

ลักษณะ 

Characteristics

  

ไม้ต้นสูงถึง 30 เมตร ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ดอกสีเหลือง ผลมีปีกโดยรอบ                                                                                 


     การกระจายพันธุ์

Distribution

 

พบขึ้นตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ในต่างประเทศพบที่เมียรมาร์และลาว ออกดอก มีนาคม - พฤษภาคม ฝักแก่ สามเดือนหลังจากออกดอก

                                                                                 
ประโยชน์            

Utilization
เนื้อไม้ สีแดงอมเหลือง เสี้ยนสนเป็นริ้ว เนื้อละเอียดปานกลาง มีลวดลายสวยงาม ใช้ทำเสา พื้นต่อเรือ เครื่องเรือน เครื่องดนตรี แก่นสีแดงคล้ำใช้ย้อมผ้า และเปลือกให้น้ำฝาดใช้ฟอกหนัง


เปลือก สมานแผล แก้ท้องเสีย แก่น รักษาคุดทะราด แก้ไข้ บำรุงโลหิต บำรุงกำลัง แก้พิษเบื่อเมา แก้ผดผื่นคัน และทำให้เลือดลมซ่าน ใบ พอกฝี รักษาบาดแผล แก้ผดผื่นคัน

แหล่งข้อมูล

Reference

        

- พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ น. 109

- สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 194

- สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (2) น. 553 

- พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม 1 น. 202-203


พิกัด

UTM

47P 0770763 m.E 1520967 m.N

47P 0770865 m.E 1521019 m.N

47P 0770901 m.E 1521076 m.N

47P 0770901 m.E 1521127 m.N

47P 0770911 m.E 1520782 m.N


คิวอาร์โค้ด

QR Code
ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด

วิธีปฏิบัติต่อเมล็ดและการเพาะเมล็ด ก่อนเพาะ ตัดปีก แช่น้ำประมาณ 48 ชั่วโมง

ข้อสังเกตและผลการทดลอง  

1.   เมล็ดจะงอกภายในเวลาประมาณ 10 วัน         
2.   ขนาดของกล้าไม้ที่เหมาะในการย้ายชำลงถุง เมื่อกล้าแตกใบคู่ที่สองมีความสูง ประมาณ 5-6  เซนติเมตร                                      
3.   สามารถแยกปลูกด้วยเหง้า
4.   ระยะเวลา 5 เดือน ต้นกล้าจะมีความสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตร สามารถย้ายปลูกได้

                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  [Next]
view