สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                    

                                 

                               

                     

                                 

                                

    

ชื่อ

Thai Name  

       

โปร่งกิ่ว

Prong kio


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

     

Dasymaschalon lomentaceum Finet & Gagnep.   


วงศ์

Family 

           

ANNONACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name

                            

-

                                                                                                                                      

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้พุ่ม ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกสีเหลืองนวล ก้านดอกสีแดงเลือดนก ผลเป็นผลกลุ่ม เมื่อสุกสีแดง                


การกระจายพันธุ์

Distribution พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ในประเทศไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ที่ความสูงจากระดับทะเล 150-300 เมตร ออกดอกราวเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ติดผลราวเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization   

      

ลำต้น ผสมลำต้นพีพ่ายและลำต้นกันแสง ต้มน้ำดื่ม แก้ปวดเมื่อยและเคล็ดขัดยอก                                                                                   


แหล่งข้อมูล

Reference 

                            

กกยาอีสาน น. 82 พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม 1 น. 38-39   

                                                                                  

  

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 
view