สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

รรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพิษณุโลก


                            

                               

 

                                                                   

                                                                                                                              

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ปีบ

Pip


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name      

            

Millingtonia hortensis L. f.                                                                  


วงศ์

Family   

         

BIGNONIACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                         

กาซะลอง กาดสะลอง (ภาคเหนือ) Cork tree                                              

                                                                                                                                       

ลักษณะ 

Characteristics  


ไม้ต้นสูงถึง 15 เมตร ใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้น กลีบดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ผลเป็นฝัก 

                                                                                         

การกระจายพันธุ์

Distribution       พบขึ้นตามป่าผสมผลัดใบ ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ในต่างประเทศพบที่เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย

                                                                                 

ประโยชน์           

Utilization          

เนื้อไม้ สีขาวเหลือง ใช้ทำหีบใส่ของ เครื่องเรือน และพื้นกระดาน


ราก บำรุงปอด รักษาวัณโรค ปอดพิการ แก้ไอ และเหนื่อยหอบ ดอก มีฤทธิ์ขยายหลอดลม แก้ลม รักษาโรคหืด รักษาริดสีดวงจมูก บำรุงน้ำดี บำรุงโลหิต บำรุงกำลัง


แหล่งข้อมูล

Reference

                         

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 141 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 147 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (2) น. 603-605 สมุนไพรไทย ตอนที่ 3 น. 283 พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม 1 น. 56–57

    

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  [Next]
view