สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ปอหู

Pho hu

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific  Name       

 

Hibiscus macrophyllum Roxb. ex Hornem.                                     
วงศ์

Family     

       

MALVACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                         

ขี้เท่า (ชัยภูมิ) ชู้เมีย (เพชรบุรี) ตองเต๊า ท้องโต ปอหมื่น แอบข้าว (ภาคเหนือ) ปอมุก (ชุมพร) อูจง (ตรัง)                                                                                                                                                                                            

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงเวียน แผ่นใบรูปกลม โคนเว้า มีขนปกคลุมทั้งสองด้าน ดอกสีเหลือง ผลรูปไข่  มีกลีบเลี้ยงและกลีบประดับที่ฐาน                         


การกระจายพันธุ์

Distribution 


พบขึ้นตามป่าดิบเขา ที่ความสูงจากระดับทะเล 1,400 เมตร ออกดอกเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ผลแก่เดือนมีนาคม-เมษายน                                  

                         
                                                     

ประโยชน์      

Utilization 

        

ใบ ห้ามเลือด                                                                                                                                                                                                                     


แหล่งข้อมูล

Reference   

                         

-  สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (2) น. 593-594 

-  ต้นไม้เมืองเหนือ น. 74         

                       

  
คิวอาร์โค้ด

QR Code
ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  [Next]
view