สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพิจิตร


                                 

                   

                                                                   

                                                                                                                       
      

    

ชื่อ

Thai Name  

       

บุนนาค

Bon nak


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name   

 

Mesua ferrea L.                                                                    วงศ์

Family 

           

CALOPHYLLACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                          

สารภีดอย (เชียงใหม่) Ironwood                                               ลักษณะ 

Characteristics  

                   

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกสีขาว เกสรเพศผู้สีเหลือง มีกลิ่นหอม                                                                                                                      


การกระจายพันธุ์

Distribution    

    

พบขึ้นตามป่าดิบชื้น ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ในต่างประเทศพบที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออกดอกเดือนมีนาคม-กรกฎาคม ติดผลเดือนเมษายน-สิงหาคม              

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization           
เนื้อไม้ สีแดงคล้ำ แข็ง เหนียว หนัก ใช้ทำหมอนรางรถไฟ และก่อสร้างทั่วไป เช่น เสา เครื่องเรือน ทำด้ามเครื่องมือ เครื่องใช้ สะพาน พื้น รอด ตง กระดูกงูและเสากระโดงเรือ ดอก ทำให้สีติดแน่น น้ำมันจากเมล็ด ใช้จุดตะเกียง และปรุงเครื่องสำอางค์


ราก ขับลมในลำไส้ เปลือก กระจายหนอง กระพี้ ขับเสมหะในลำคอ แก่น แก้เลือดออกตามไรฟัน ใบ สมานแผลสด ดอก เป็นยาฝาดสมาน บำรุงธาตุ ขับลม บำรุงโลหิตและหัวใจ ขับเสมหะ แก้ไอ เกสรตัวผู้ บำรุงครรภ์ แก้ไข้

                                                                   

แหล่งข้อมูล

Reference 

                            

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 139 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 3 สมุนไพรไทย น. 166 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (2) น. 534-539 สมุนไพรไทย ตอนที่ 6 น. 75-76

   

พิกัด

UTM

47P 0770849 m.E 1521032 m.N


47P 0770883 m.E 1521088 m.N


47P 0770936 m.E 1520989 m.N


47P 0771102 m.E 1521561 m.N


47P 0772312 m.E 1521218 m.N


47P 0772331 m.E 1521197 m.N

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  [Next]
view