สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดปทุมธานี


                                

                               

                                                                                                                                                                      

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ทองหลางลาย

Thong lang lai


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     


Erythrina variegata L.                                                                        


วงศ์

Family   

         

FABACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

ทองบ้าน ทองเผือก (ภาคเหนือ) ทองหลางด่าง (กรุงเทพฯ) Indian coral tree, Variegated coral tree, Variegated tiger ,s claw                                                                                                                                       

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง สีแดงถึงแดงแสด ผลเป็นฝัก                                                          


การกระจายพันธุ์

Distribution 


พบทั่วไปในเอเชียเขตร้อนและอบอุ่น ออกดอกเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์                                                                          

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization 

        

เปลือกราก กระตุ้นหัวใจ เปลือกต้น ลดไข้ แก้ปวดข้อ แก้ปวดฟัน ใบ แก้ปวดฟัน แก้ปวดท้อง แก้อาเจียน ช่วยเจริญอาหาร ดอก ขับระดู เมล็ด ขับระดู แก้ฝี


แหล่งข้อมูล

Reference 

                            

สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 218 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (2) น. 309-310          

    


พิกัด

UTM

47P 0771008 m.E 1521603 m.N

47P 0772097 m.E 1521276 m.Nขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด การปักชำ และการตอนกิ่ง                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  [Next]
view