สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดกระบี่


                      

                  

                                                                

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ทุ้งฟ้า

Thung fa

    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific  Name
                 

   

Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don                                                                         

วงศ์

Family         

   

APOCYNACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name   

                            

กระทุ้งฟ้าไห้ ทุ้งฟ้าไก่ (ชุมพร) ตีนเทียน (สงขลา) พวมพร้าว (ปัตตานี)  

                                                                                                                                                                      

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงเป็นวงรอบ ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง สีขาวหรือเหลืองอ่อน ผลเป็นฝักคู่ ยาวถึง 40 เซนติเมตร มีเมล็ดจำนวนมากการกระจายพันธุ์

Distribution


 

พบขึ้นได้ทั่วไปในป่าดงดิบและบนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหรือพื้นที่ที่เคยถูกแผ้วถางมาก่อน ในประเทศไทยพบทางภาคใต้ ซึ่งบริเวณนี้จะมีปริมาณของน้ำฝนตกชุกและมีความชุ่มชื้นมาก ในต่างประเทศพบในอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิวกินี เมียนมาร์ และมาเลเซีย

                                                       
                         

ประโยชน์            

Utilization 

        

ราก บำรุงกำลัง เปลือก บำรุงกำลัง บำรุงกำหนัด แก้ไข้มาลาเรีย แก้บิด ขับระดู ใบ แก้ข้อต่อเคลื่อน                                                                         
 

แหล่งข้อมูล

Reference 

                            

-  สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 44

-  สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (2) น. 355-357

-  สมุนไพรไทย ตอนที่ 2 น. 95 

-  สารานุกรมสมุนไพร น. 234                               

 

คิวอาร์โค้ด

QR Code

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด เจริญเติบโตได้ดีในดินที่ลึกและมีการระบายน้ำได้ดี หรือในสภาพระบบวนเกษตร และควรปลูกในช่วงประมาณต้นฤดูชน เพื่อให้กล้าไม้มีเวลาตั้งตัว และระบบรากเจริญยึดดินได้ดีก่อนสิ้นฤดูฝน ซึ่งจะช่วยทำให้กล้าไม้สามารถรอดตายได้ตลอดฤดูแล้ง                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  [Next]
view