สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                          

                                                                   

                                                                                                                                                   

    

ชื่อ

Thai Name  

โด่ไม่รู้ล้ม

Do mai ru lom


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific  Name  

Elephantopus scaber L. var. scaberวงศ์

Family 

ASTERACEAE 


 

ชื่ออื่น ๆ

Other Name  

ขี้ไฟนกคุ่ม khi fai nok khum (เลย) คิงไฟนกคุ่ม khing fai nok khum (ชัยภูมิ) เคยโป้ khoei po (ภาคเหนือ) ตะซีโกวะ ta-si-ko-wa (กะเหรี่ยง-แม่ฮอ่องสอน) หญ้าไก่นกคุ่ม ya kai nok khum, หญ้าปราบ ya prap, หญ้าไฟนกคุ้ม  ya fai nok khum, หญ้าสามสิบสองหาบ ya sam sip song hap, หนาดผา nat pha (ภาคเหนือ) หนาดมีแคลน nat mi khlaen (สุราษฎร์ธานี) Prickly leaved elephant ,s foot

                                                                  

ลักษณะ 

Characteristics  

ไม้ล้มลุก ลำต้นแข็ง ตั้งตรง ใบเดี่ยว เรียงเวียนที่โคนใกล้ผิวดิน ขอบใบหยัก มีขนปกคลุมทั้งสองด้าน ดอกเป็นกระจุก สีม่วงแดงหรือขาว ผลแห้ง 


การกระจายพันธุ์

Distribution 

พบขึ้นตามป่าโปร่งที่มีดินค่อนข้างเป็นทราย ในป่าเต็งรัง ป่าดิบ และในป่าสนเขา ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ในต่างประเทศพบในเขตร้อนทั่วโลก

                              

ประโยชน์            

Utilization

รากและใบ แก้บิด ขับปัสสาวะ ขับระดู คุมกำเนิด รักษาโรคบุรุษ และขับพยาธิ ทั้ง 5 แก้ไอ รักษาวัณโรค แก้เหน็บชา บำรุงหัวใจ บำรุงกำหนัด    


Leaf: anthelmintic for roundworm, diuretic, aphrodisiac ; Root and leaf: contraceptive, tonic for post-labour, cough remedy


แหล่งข้อมูล

Reference          

- สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 104

- สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 240

- สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (2) น. 32-35

- สมุนไพรไทย ตอนที่ 4 น. 414-415 

- สารานุกรมสมุนไพร น. 196   


พิกัด

UTM

47P 0771071 m.E 1521564 m.Nคิวอาร์โค้ด

QR Code

ขยายพันธุ์โดย : การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
view