สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                          

                                                                   

                                                                                                                                                   

    

ชื่อ

Thai Name  

       

โด่ไม่รู้ล้ม

Do mai ru lom


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific  Name
               

  

 

Elephantopus scaber L. var. scaber                                                 


วงศ์

Family 

           

ASTERACEAE                                                                            


ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                       

ขี้ไฟนกคุ่ม (เลย) คิงไฟนกคุ่ม(ชัยภูมิ) หญ้าไก่นกคุ่ม หญ้าปราบ หญ้าไฟนกคุ้ม หญ้าสามสิบสองหาบ หนาดผา (ภาคเหนือ) หนาดมีแคลน (สุราษฎร์ธานี) Prickly leaved elephant ,s foot   


                                                                                

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ล้มลุก ลำต้นแข็ง ตั้งตรง ใบเดี่ยว เรียงเวียนที่โคนใกล้ผิวดิน ขอบใบหยัก มีขนปกคลุมทั้งสองด้าน ดอกเป็นกระจุก สีม่วงแดงหรือขาว ผลแห้ง การกระจายพันธุ์

Distribution      

 

พบขึ้นตามป่าโปร่งที่มีดินค่อนข้างเป็นทราย ในป่าเต็งรัง ป่าดิบ และในป่าสนเขา ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ในต่างประเทศพบในเขตร้อนทั่วโลก

                                 

                                              

ประโยชน์            

Utilization

          

รากและใบ แก้บิด ขับปัสสาวะ ขับระดู คุมกำเนิด รักษาโรคบุรุษ และขับพยาธิ ทั้ง 5 แก้ไอ รักษาวัณโรค แก้เหน็บชา บำรุงหัวใจ บำรุงกำหนัด    แหล่งข้อมูล

Reference         

                            

- สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 104

- สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 240

- สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (2) น. 32-35

- สมุนไพรไทย ตอนที่ 4 น. 414-415 

- สารานุกรมสมุนไพร น. 196   

 

พิกัด

UTM

47P 0771071 m.E 1521564 m.N


คิวอาร์โค้ด

QR Code

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
view