สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

จันทน์แดง

Chan daeng
    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Myristica iners Blume

วงศ์

Family             

MYRISTICACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

จันทน์ป่า (ตราด) พร้าวเลดง (สุราษฎร์ธานี) สังขยา (นราธิวาส)                                                                                                                                 

     ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับ ท้องใบสีขาวนวล ดอกสีเหลืองอ่อน ผลสด เมื่อแก่สีเหลืองนวล เมล็ดมีรกจักลึกเป็นริ้วสีแดงหุ้ม

การกระจายพันธุ์

Distribution 

               


         


                                                       

ประโยชน์                

Utilization          

น้ำยางจากเปลือก บรรเทาอาการเจ็บปวด

แหล่งข้อมูล

Reference                                  

พันธุ์ไม้ต้นของประเทศไทย น. 161 


  คิวอาร์โค้ด

QR Code                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  [Next]
view