สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                                               

 

    

ชื่อ

Thai Name  

แจง

Chaeng


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name  

Maerua siamensia (Kurz) Paxวงศ์

Family   

CAPPARACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name   

แกง kaeng (นครราชสีมา)ลักษณะ 

Characteristics    

ไม้ต้น สูงไม่เกิน 10 เมตร มีเกล็ดหุ้มยอด ใบประกอบแบบนิ้วมือ มี 1-5 ใบย่อย ดอกช่อ คล้ายช่อเชิงหลั่น ออกที่ง่ามใบหรือปลายกิ่ง หรือดอกเดี่ยวออกที่ง่ามใบ ไม่มีกลีบดอก ผลมีเนื้อหลายเมล็ด รูปรีหรือกลม เมื่อสุกสีเหลืองเข้ม ผิวขรุขระ เมล็ดรูปไต


การกระจายพันธุ์

Distribution

พบในภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบทุกภาคจนถึงภาคใต้ตอนบน ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง หรือตามป่าโปร่ง โดยเฉพาะเขาหินปูนเตืี้ย ๆ ความสูงถึงประมาณ 400 เมตร


ประโยชน์           

Utilization

ใบเขียวตลอดปี ใบและดอกอ่อนกินเป็นผักดองคล้ายกุ่ม ราก บำรุงกำลัง ขับปัสสาวะ แก้ปวดเมื่อย แก้ปัสสาวะพิการ แก้กระษัย ราก เปลือกต้น และใบ แก้ดีซ่าน แก้อาการหน้ามืด แก้ตาฟาง แก้ไข้มาลาเรีย ลำต้น แก้ปวดหลัง บำรุงธาตุ ใบและยอด แก้แมงกินฟัน แก้ไข้


Root: tonic, diuretic, treatment of abnormal urination


แหล่งข้อมูล

Reference  

- สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 157

- พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 2 น. 150

- สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 737 

- สมุนไพรไทย ตอนที่ 4 น. 311


คิวอาร์โค้ด

QR Code

ขยายพันธุ์โดย : การเพาะเมล็ดหรือการตอนกิ่ง                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  [Next]
view