สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดจันทบุรี


                                    

                                  

                                   

                                                                                                                     

    

ชื่อ

Thai Name  

       

จัน

Chan


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name 

   

Diospyros decandra Lour. 

       

                                                                                 

วงศ์

Family 

           

EBENACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name   

                   

จันขาว จันลูกหอม จันอิน จันโอ อิน (ภาคกลาง)  

                                                                                                                                                                                            

ลักษณะ 

Characteristicsz 

                         

ไม้ต้น สูง 10-20 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกแยกเพศร่วมต้น ออกที่ง่ามใบ สีขาวนวล ผลสด รูปกลมแป้น เมื่อสุกสีเหลือง มีกลิ่นหอม          


การกระจายพันธุ์

Distribution

 

พบตามป่าโปร่ง ป่าดงดิบทั่วไป ในประเทศไทยพบได้ทั่วทุกภาค นิยมปลูกเป็นไม้ผล พบต่างประเทศพบที่จีน อินเดีย เวียดนาม เมียนมาร์ และลาว          

                                                   

ประโยชน์ 

Utilization         

     

เนื้อไม้ แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ บำรุงประสาท บำรุงผิวพรรณ ขับพยาธิ แก่น แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ไข้ บำรุงผิวพรรณ แก้อ่อนเพลีย ผล บำรุงกำลัง แก้ท้องเสีย แก้อาการนอนไม่หลับ


แหล่งข้อมูล

Reference 

                         

สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 107 สมุนไพรไทย น. 89 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 685 สมุนไพรไทย ตอนที่ 5 น. 612-613                             


ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  [Next]
view