สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                                           

                   

 

                                                                   

                                                                                                                                                        

    

ชื่อ

Thai Name  

       

จำปูน

Champun


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

Anaxagorea javanica Blume var. javanica                                วงศ์

Family 

           

ANNONACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

-                                                                                                                                       

ลักษณะ 

Characteristics  


                           

ไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 2-4 เมตร ใบเดี่ยว  รูปรีแกมขอบขนาน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยงเป็นมัน เรียงสลับในระนาบเดียวกัน ดอกเดี่ยว ออกที่ตรงข้ามใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน กลีบดอกสีครีม มีกลิ่นหอมแรง ผลกลุ่ม มี 4-8 ผลย่อย เมล็ดเป็นสีดำเป็นมันวาว


การกระจายพันธุ์

Distribution          

พบขึ้นตามป่าดิบชื้น ที่ความสูงจากระดับทะเล 100-200 เมตร ในประเทศไทยพบขึ้นทางภาคใต้ ในต่างประเทศพบที่มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ สถานภาพเป็นพืชหายาก ออกดอกเกือบตลอดปี                                                                                              

ประโยชน์            

Utilization


ราก ป้องกันการติดเชื้อในเด็กแรกเกิด บำรุงธาตุ แก้ปวดเมื่อยและบำรุงกำลัง ดอก บำรุงหัวใจ บำรุงโลหิต แก้ลมวิงเวียน                             


แหล่งข้อมูล

Reference

                    

หนังสือพืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ น. 9


   

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  [Next]
view