สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                     

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

คนทีเขมา

Khon thi kha mao


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name   

 

Vitex negundo L.                                                                                                             


วงศ์

Family

             

LAMIACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

Chinese chaste tree  

                                                                                                                                                                                        

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้พุ่ม ใบประกอบแบบนิ้วมือ มี 5 ใบย่อย เรียงตรงข้าม ดอกช่อแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม กลีบดอกสีขาว ผลสด รูปกลม


การกระจายพันธุ์

Distribution


       

มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกา เป็นพรรณไม้พื้นเมืองของอเมริกา และได้แพร่พันธุ์มายังเอเชียตอนใต้ ไปจนถึงญี่ปุ่นและต่อมายังเอเชีย ที่ความสูงจากระดับทะเลประมาณ 200-1,400 เมตร ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ติดผลช่วงเดือนกรกฏาคม-กันยายน

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization 

        


ราก ขับเหงื่อ รักษาโรคตับ รากและใบ แก้ไข้ ขับเหงื่อ น้ำยาง ขับเลือดลมให้กระจาย บำรุงกำลัง ใบ แก้ไข้ แก้เจ็บคอ แก้ปวดศีรษะ แก้ปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ รักษาโรคผิวหนังผื่นคัน ผล แก้ไข้ แก้ไอ ขับเสมหะ แก้หอบหืด รักษาริดสีดวงทวาร


แหล่งข้อมูล

Reference 

                            

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 207 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 562 สารานุกรมสมุนไพร น. 146 พจนานุกรมสมุนไพร น. 159                      

  

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด การปักชำ และการตอนกิ่ง                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  [Next]
view