สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                               

                      

                              

                         

                                                                                                

    

ชื่อ

Thai Name  

       

แคบ้าน

Khae ban


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

     

Sesbania grandiflora (L.) Poir.วงศ์

Family

             

FABACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name

       

แคแดง (เชียงใหม่) แคบ้านดอกแดง (ภาคกลาง) Agasta, Sesban, Vegetable humming bird

     

ลักษณะ 

Characteristics

  

ไม้ต้น ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ ดอกช่อ ออกที่ง่ามใบ สีขาวหรือสีแดง ผลเป็นฝัก รูปทรงกระบอก


การกระจายพันธุ์

Distribution 


มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอินเดียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเจริญเติบโตได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกในเขตร้อนชื้น

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization

ราก ขับเสมหะ ขับลม คุมธาตุ รักษาฝีเปื่อย เปลือก  แก้ท้องร่วง แก้บิด ห้ามเลือด สมานแผล ชำระล้างบาดแผล ใบ แก้ไข้เปลี่ยนฤดู แก้ปวดศีรษะ แก้นอนไม่หลับ ดอก แก้ไข้เปลี่ยนฤดู (ไข้หัวลม)


เป็นไม้เนื้ออ่อน นิยมปลูกเป็นรั้วบ้าน คันนา และริมถนน ปลูกได้ในทุกพื้ที่ทั้งดินเหนียว ดินร่วน สามารถปลูกไว้ในบริเวณบ้านเพื่อปรับพื้นที่ให้มีปุ๋ย เนื่องจากใบแคที่ผุแล้วทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ มีธาตุอาหารมากขึ้น เมื่อเมล็ดแก่จัดจะแพร่พันธุ์ด้วยเมล็ด มีอายุประมาณ 20 ปี และเจริญเติบโตได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกในเขตร้อนชื้น

แหล่งข้อมูล

Reference 

        

พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน น. 54 สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 187 สมุนไพรไทย น. 83 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 632 - 642

    

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  [Next]
view