สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                    

                            

       

                                                                                      

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ข่อยน้ำ

Khoi nam
    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name


Streblus taxoides (B. Heynes ex Roth) Kurz                               
วงศ์

Family 

           

MORACEAE
ชื่ออื่น ๆ

Other Name


กะแตไม้ (ปัตตานี) ข่อยหยอง (ลำปาง) ขี้แรด หนามขี้แรด (ภาคใต้) สามพันตา (อุดรธานี)     


                                                           

                                                       

ลักษณะ 

Characteristics      


                  

ไม้พุ่ม สูง 2-5 เมตร ลำต้นและกิ่งมีหนาม ทุกส่วนที่มีชีวิตมีน้ำยางสีขาวขุ่น ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไข่-หอกกลับ ยาว 2-7 เซนติเมตร ขอบใบจักห่าง ๆ ปลายรอยจักมีหนามเล็ก ๆ ผิวใบเกลี้ยง เนื้อใบบาง กิ่งก้านมีหนามยาว ดอกช่อ รูปทรงกระบอก ออกที่ซอกใบ ผลมีปีกหุ้ม รูปไข่- ใบหอก ปีกยาว 1-4 เซนติเมตร                การกระจายพันธุ์

Distribution

 

                 


                                                               

ประโยชน์           

Utilization

          

ราก แก้กระษัย แก้ตานซาง แก้ไข้ แก้สะอึก ขับปัสสาวะ ลำต้น แก้ปัสสาวะขัด แก้กระเพาะปัสสาวะและไตพิการ ขับลมในลำไส้ บำรุงธาตุ เปลือก สมานแผล
แหล่งข้อมูล

Reference


พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ น. 35 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 398-399                                                        คิวอาร์โค้ด

QR Code                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  [Next]
view