สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                                 

                                                                   

                                                                                                                                                                        

    

ชื่อ

Thai Name  


ข่อย

Khoi


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

     

Streblus asper Lour.วงศ์

Family

             

MORACEAEชื่ออื่น ๆ

Other Name


กักไม้ฝอย (ภาคเหนือ) ส้มพอ (เลย) Siamese rough bush, Tooth brush tree                                                                           


ลักษณะ 

Characteristics  


                           

ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 เมตร น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว รูปรี รูปไข่กลับ หรือรูปขอบขนาน เรียงสลับ แผ่นใบสาก ขอบใบหยัก ช่อดอกเพศผู้แบบช่อกระจุกแน่น ช่อดอกเพศเมียมักมีดอกเดียว ยอดเกสรเพศเมียแยก 2 แฉก กลีบรวมขยายในผล ดอกสีเหลืองอมเขียว ผลสุกสีเหลืองอมส้ม


การกระจายพันธุ์

Distribution       พบขึ้นตามชายป่า ที่โล่ง หรือบนเขาหินปูน ที่ความสูงจากระดับทะเลถึงประมาณ 700 เมตร ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ในต่างประเทศพบที่อินเดีย ศรีลังกา ภูฏาน บังกลาเทศ จีนตอนใต้ เมียนมาร์ ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ฟิลิปปินส์

                                                                                 

ประโยชน์  

Utilization 

        

เปลือก รักษาฟัน แก้ปวดฟัน แก้เหงือกบวม รักษารำมะนาด แก้ท้องเสีย เนื้อไม้ แก้ปวดฟัน แก้กระษัย ใบ เป็นยาะบายอ่อน ๆ แก้ปวดประจำเดือน เมล็ด แก้ลมและเป็นยาอายุวัฒนะ


แหล่งข้อมูล

Reference

                                  

สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 213 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 49 พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 1 น. 186-187 สมุนไพรไทย น. 60 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 395-398 สมุนไพรไทย ตอนที่ 7 น. 252-253 

  

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ดและการปักชำ                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  [Next]
view