สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                                                            

                               

 

                                                                   

                                                                                              

    

ชื่อ

Thai Name


ขลู่

Khlu    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name


Pluchea indica (L.) Less.
วงศ์

Family


ASTERACEAE
ชื่ออื่น ๆ

Other Name        

ขลู (ภาคใต้) หนวดงั่ว หนวดงิ้ว หนาดงัว หนาดวัว (อุดรธานี) Indian marsh fleabane
ลักษณะ 

Characteristics  

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 2 เมตร เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาล มีขนตามกิ่งอ่อน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กลับหรือแกมรูปขอบขนาน ปลายแหลม มีติ่ง โคนสอบเรียว ขอบใบหยักเป็นซี่ฟันห่าง ๆ แผ่นใบค่อนข้างหนา ไร้ก้านหรือมีก้านสั้น ๆ ดอก ออกเป็นช่อแยกขนงตามปลายยอด ช่อย่อยเป็นช่อกระจุกแน่น ดอกสีม่วงอ่อน ดอกย่อยมี 2 แบบ ตรงกลางเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ดอกที่เหลืออยู่รอบ ๆ เป็นดอกเพศเมีย กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก ผล เป็นผลแห้งเมล็ดล่อน รูปทรงกระบอก เป็นสันเหลี่ยม 10 สัน
การกระจายพันธุ์

Distribution       


ขึ้นตามชายฝั่งทะเล ชายป่าโกงกาง ในประเทศไทยพบทางภาคกลาง ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ในต่างประเทศพบที่อินเดีย เมียนมาร์ ไห่หนาน ไต้หวัน ภูมิภาคอินโดจีน และมาเลเซีย
ประโยชน์          

Utilization           


ราก แก้ปวดศีรษะ แก้ไข้ ขับเหงื่อ เปลือก รักษาริดสีดวงจมูกและรักษาริดสีดวงทวาร ใบ รักษาริดสีดวงทวาร แก้ไข้ แก้กระษัย ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว แก้กระหายน้ำ ขับเหงื่อ ทั้ง 5 ขับปัสสาวะ แก้โรค เบาหวาน รักษาริดสีดวงทวาร                                                         
แหล่งข้อมูล

Reference
พืชสมุนไพรสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อนฉบับสมบูรณ์ น. 34 สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 168 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 238 สมุนไพรไทย น. 59 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 391-394 สมุนไพรไทย ตอนที่ 4 น. 436คิวอาร์โค้ด

QR Code
ขยายพันธุ์โดย  การปักชำ ชอบขึ้นตามพื้นที่ชื้นแฉะ เป็นพืชที่ปลูกค่อนข้างง่าย ขึ้นได้ในดินแทบจะทุกชนิด                                           

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  [Next]
view