สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                  

                                                                                                                                                
    

ชื่อ

Thai Name  

       

ขิงแห้ง

Khing heang    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     


Zingiber mekongense Gagnep.                                                            


วงศ์

Family   

         

ZINGIBERACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name   

                          

 ไพลดำ (ทั่วไป)                                                                      

                                                                                                                                      

ลักษณะ 

Characteristics  


      

                           

ไม้ล้มลุก ลำต้นเป็นเหง้าใต้ดิน ขีอปล้องชัดเจน ลําต้นเทียม ตั้งตรงไม่ ่แตกแขนง รากเป็นรากพิเศษ แตกออกจากส่วนโคนของเหงา้ ปลายรากโป่งพองออกเพื่อสะสมอาหาร ใบเดี่ยว เรียงสลับ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ก้านช่อดอกสั้น กลีบดอก ส่วนโคนกลีบสีขาว ปลายกลีบสีม่วงอ่อน มีจุดประสีขาว กาบดอกสีน้ำตาลอมเขียว กลีบดอกสีน้ำตาลอมส้ม เหง้าผอมและยาว

การกระจายพันธุ์

Distribution 


                         


                                                       

ประโยชน์           

Utilization   

      

เหง้า ขับลม ช่วยย่อยอาหาร ดับกลิ่นคาวในอาหารประเภทเนื้อ หน่ออ่อนและดอก รับประทานเป็นผัก ขับลม                                       
แหล่งข้อมูล

Reference                                  

หมอยาพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรีและตราด                                                             

   

    

คิวอาร์โค้ด

QR Code                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  [Next]
view