สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดนนทบุรี


                              

                                                                   

                                                                                                                                                                 

    

ชื่อ

Thai Name  

       

นนทรี

Non si
    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name        

     

Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne                        

                                                                  วงศ์

Family 

           

FABACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                            

กระถินแดง กระถินป่า (ตราด) สารเงิน (แม่ฮ่องสอน) Copper pod, Yellow flame

                                                                                       


                        

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ดอกช่อตั้งขึ้น ออกที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ผลเป็นฝักแบน รูปรี
การกระจายพันธุ์

Distribution    

   

         

พบขึ้นตามป่าชายหาด แลป่าเบญจพรรณชื้น ๆ ทั่วไป ที่ความสูงจากระดับทะเล 10-300 เมตร มีถิ่นกำเนิดในอินเดียภาคตะวันออกและภาคใต้ รวมไปถึงประเทศศรีลังกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยไปจนถึงประเทศฟิลิปปินส์ และทวีปออสเตรเลียตอนเหนือ                                                                                                                


                                            

ประโยชน์           

Utilization 

      

เปลือก ขับโลหิต กล่อมเสมหะ ขับผายลม แก้ท้องร่วง แก้บิด ฝาดสมาน สมานแผล แก้ไข้ทับระดู ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ลดการอักเสบ ลดความดันโลหิต และตกตะกอนเม็ดเลือดแดง          
แหล่งข้อมูล

Reference   

                            

สมุนไพรไทย น. 149 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (2) น. 450-451             

         

พิกัด

UTM

13º 45´ 07.0" N 101º 30´ 18.1" E

47P 0771714 m.E 1522416 m.N
ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด ขึ้นได้ในดินทั่วไป ชอบความชื้นปานกลางและแสงแดดเต็มวัน                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  [Next]
view