สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                   

 

                                                               

                                                                                                                                                                    

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ระย่อมตีนเป็ด

Rayom tin pet


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name   

 

Rauvolfia sumatrana Jack                                                       


วงศ์

Family

             

APOCYNACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                            

ตีนเป็ดเล็ก (สุราษฎร์ธานี)                                                         

                                                                                                                                       

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงเวียนเป็นวงรอบ ดอกช่อ สีขาว ผลสด เมื่อสุกสีดำ                                                                           


การกระจายพันธุ์

Distribution   

               

พบขึ้นตามชายป่าดงดิบลุ่มต่ำ ที่ความสูงจากระดับทะเลถึงประมาณ 370 เมตร ในประเทศไทยพบทางภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ในต่างประเทศพบที่มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  ออกดอกและผลระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม

                                                                                

ประโยชน์            

Utilization 

        

เปลือก แก้ท้องร่วง ป้องกันและรักษาโรคมาลาเรีย

                                                              


แหล่งข้อมูล

Reference         

                            

พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ น. 175 http://www.rspg.or.th/plants_data/rare_plants/scien_name_r3.htm  

    

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  [Next]
view